• Pasa

Periyodik Cetvelde Grup ve Periyot Bulma 2

11. Sınıf Bilgisine Göre:

Hangi seviyede veya sınıfta olursanız olun bu şekilde öğrenilmesi en mantıklısı olacak. Yazdıklarımın hepsini ezberlerseniz ve Periyodik Cetvel Kodlamasını öğrenirseniz periyodik cetvele birçok yönden hakim olursunuz.


  • Çekirdeğin etrafındaki elektronların bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu bölgelere orbital denir.

  • Baş kuantum katsayısı (n): Çekirdeğin bulunduğu katmanı/periyodu ifade eder.

  • Açısal Momentum Kuantum Sayısı ( -Küçük L harfi): Orbital türünü ifade eder. Her orbital türünün sayısal bir değeri vardır. Formülü: ℓ =n-1 'dir. S,P,D,F olmak üzere 4 çeşit orbital vardır. Orbitallerin değerleri: s=0 p=1 d=2 f=3

  • Manyetik Kuantum Sayısı (ml): Orbitallerin uzaydaki yönelimlerini gösterir. Kısaca orbital sayısı ve orbitalin değer aralığının bulunmasını sağlar. ml = –l .......... 0 ........ + l l = 0 için ml = 0 olur. l = 1 için ml = –1, 0, +1 olur. l = 2 için ml = –2, –1, 0, +1, +2 olur. l = 3 için ml = –3, –2, –1, 0, +1, +2, +3 olur. Verilen l değeri için kaç tane ml değeri olduğu ml = 2l + 1 eşitliği ile belirlenir.

  • Spin Kuantum Sayısı (ms): Elektronun orbitaldeki yönünü ifade eder. +1/2 ms veya -1/2 ms değerlerini alabilir. Bir orbitalde en fazla 2 elektron bulunabilir ve her ms değerinden 1 orbitalde en fazla 1 tane bulunabilir.

  • Orbitallerin Enerjileri: Formülü: n+l (başkuantum katsayısı+ açısal momentum kuantum sayısı) Elektron dizilimini yapabilmek için öncelikle orbitallerin enerjilerinin karşılaştırılması bilinmelidir. Hidrojen gibi tek elektronlu sistemlerde elektronun sahip olduğu enerji yalnızca baş kuantum sayısına (n) bağlıdır. Çok elektronlu atomlarda elektronların sahip olduğu enerjiler n değeri yanında l ile de ilişkilidir. Kletchkowski–Madelung İlkesi: Elektronlar (n + l ) değeri küçük olan orbitalden başlanarak yerleşir. Çünkü (n + l ) değeri arttıkça orbital enerjisi artar. (n + l ) değeri aynı ise n sayısı büyük olan orbitalin enerjisi yüksektir.

ÖRNEKLER: 1s: n=1, l=0 n+l=1 2p: n=2, l=1 n+l=3 3d: n=3, l=2 n+l=5

NOT: Üstteki tüm bilgileri anlayana kadar gerekirse 10 kez oku, anladığın zaman elektron dizilimini de başarılı bir şekilde yapabilirsin.

Tablo üzerinde: Görsel 1

Görsel 2

ELEKTRON KONFİGÜRASYONU (DİZİLİMİ)

Şimdi asıl kısıma geldik. Bu dizilimi ve kuralları hallettiğin zaman hem 11. sınıfın ilk ünitesinin hem de 9. sınıfın 2. ünitesinin çoğunu halletmiş oluyorsun. Tamamını halletmen için birkaç ezber bilgi gerekiyor, kısa sürede halledilebilir.

Elektron dizilimi yapılırken sıralama orbital enerjisi düşük olandan yüksek olana doğru yapılır. Her seferinde enerji hesaplayıp yazmak yerine şu sıralamayı ezberlemek yeterli: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ ...... şeklinde uzun bir dizilimi var.

NOT: Dizilimin bu kadarını kesinlikle ezberle!

Orbitallerin üzerinde bulunan sayılar, elektron sayılarıdır. s orbitali en fazla 2 elektron alabilir, p orbitali en fazla 6 elektron alabilir, d orbitali en fazla 10 elektron alabilir, f orbitali -burada yazmadım ama lazım olur- en fazla 14 elektron alabilir. Bu orbitallerin sahip olabileceği orbital sayısı alabileceği max elektron sayısının yarısı kadardır. Yani s orbitalinde 1, p orbitalinde 3, d orbitalinde 5, f orbitalinde 7 adet orbital bulunur.

Kafan karıştıysa birkaç kez oku, örneklerle de anlamazsan başka bir kaynaktan tekrar et.

ÖRNEKLER:

Ca: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 20 elektrona sahip Kalsiyum elementinin elektron dizilimi.

Mg: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 12 elektrona sahip Magnezyum elementinin elektron dizilimi.

C: 1s² 2s² 2p² 6 elektrona sahip Karbon elementinin elektron dizilimi.

P: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p³ 15 elektrona sahip Fosfor elementinin elektron dizilimi.

K: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹ 19 elektrona sahip Kalsiyum elementinin elektron dizilimi.

  • KISACA: s orbitalinde 2 elektron varsa bir sonraki orbitale geçilir, diğer orbital de alabileceği en fazla elektron sayısını alırsa yine bir sonraki orbitale geçilir...

  • En çok ihtiyaç duyacağın şey 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ sıralamasıdır.

  • TEKERLEME İLE EZBERLEMEK İSTİYORSAN: es-es-pas-pas-dum-pas... Sayılar için de şu kadarı yeterli: 1-2-2-3-3-4-3-4-5-4

Kurallar ve özellikler başka bir gönderide. Bu anlatımdan bir şey anlamadıysan aceleye getirme birkaç kez daha oku, yine anlamazsan konu anlatımı videosu izlemen anlamanı kolaylaştırır.319 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör